Economie (wiskunde 5uur)

Graad: 2 ASO
Profiel

aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs. Het is een studierichting die de nadruk legt op het doorstromen naar hoger onderwijs en niet op tewerkstelling na de derde graad. In het aso ga je op theoretische verkenning van de werkelijkheid. Met de kennis die je opdoet groei je tot een jong volwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode om verder te kunnen studeren en je bouwt aan een efficiënte studieplanning om zoveel mogelijk te weten, te kennen en te kunnen.

Elke studierichting bestaat uit een basisvorming en een optiegedeelte. Naargelang je studie vordert, wordt de basisvorming beperkter en de gekozen optie belangrijker.

Deze richting is algemeenvormend maar legt de nadruk op het vak economie.

In de studierichtingen met economie helpen we de leerlingen om, uitgaande van dagelijkse gebeurtenissen, de samenhang te verklaren die er bestaat tussen gezinnen, bedrijven, overheid en hun verhoudingen met het buitenland. In de economie leer je hoe een onderneming werkt. Erg praktisch wordt het bij de bedrijfsverrichtingen: we leren factureren, inventariseren, balansen en resultaatsrekeningen opstellen. Op deze wijze leer je de boekhouding van, zeg maar, een kleine onderneming kennen. Tevens leer je de voornaamste begrippen van het burgerlijk, het handels, het sociaal en het fiscaal recht.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze studierichting 
- als je wil werken aan een grondige kennis van talen en/of wiskunde (afhankelijk van de gekozen optie);
- als je je wil voorbereiden op verdere studies;
- als je na het secundair onderwijs niet direct wil gaan werken, maar wel wil verder studeren in het hoger onderwijs;
- als je interesse hebt in de samenleving op economisch, boekhoudkundig en juridisch vlak;
- als je geboeid bent door de wereld van banken en beurzen, aandelen, bedrijven, internationale handel en buitenlandse betrekkingen.

Wat kan je verder studeren?

Met de keuze van het aantal uren wiskunde bepaal je ook welke richting je uitgaat in de derde graad. De studierichtingen economie - moderne talen en economie - wiskunde sluiten aan op deze studierichtingen.

Vanuit economie met 5 uur wiskunde kan je verder in alle studierichtingen behalve in die met Grieks en/of Latijn als optie.

Overschakelen vanuit studierichtingen met economie naar boekhouden-informatica, handel of secretariaat-talen is ook mogelijk mits het volgen van inhaallessen.

Na de derde graad studeer je verder in het hoger onderwijs (mogelijkheden: zie studiefiches derde graad)

Scholen die deze richting aanbieden