Grieks-Latijn

Graad: 2 ASO
Profiel

Aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs. Het is een studierichting die de nadruk legt op het doorstromen naar hoger onderwijs en niet op tewerkstelling na de derde graad. In het aso ga je op theoretische verkenning van de werkelijkheid. Met de kennis die je opdoet groei je tot een jong volwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode om verder te kunnen studeren en je bouwt aan een efficiënte studieplanning om zoveel mogelijk te weten, te kennen en te kunnen.

Elke studierichting bestaat uit een basisvorming en een optiegedeelte. Naargelang je studie vordert, wordt de basisvorming beperkter en de gekozen optie belangrijker.

Deze studierichting is algemeenvormend, maar legt de nadruk op twee klassieke talen (Grieks/Latijn). De leerstof van deze vakken bouwt verder op wat je in de eerste graad hebt geleerd, maar je zal meer en meer met originele teksten bezig zijn.

Je krijgt minder uren Frans, maar je krijgt dezelfde leerstof aangeboden als in de andere aso-richtingen.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze studierichting 
- als je wil werken aan een grondige kennis van talen;
- als je je wil voorbereiden op verdere studies;
- als je na het secundair onderwijs niet direct wil gaan werken, maar wel wil verder studeren in het hoger onderwijs;
- als je interesse hebt voor de klassieke oudheid en als je meer wil weten over de antieke cultuur;
- als je je kennis van Grieks/Latijn zowel op taalkundig (grammatica) als op literair vlak (teksten) wil vergroten.

Wat kan je verder studeren?

Deze studierichtingen sluiten in de derde graad aan op de studierichtingen Grieks - Latijn, Grieks - wiskunde, Latijn - moderne talen, Latijn - wetenschappen of Latijn - wiskunde.

Ook de andere aso-richtingen met wetenschappen, wiskunde en talen liggen binnen de mogelijkheden.

Mits het volgen van inhaallessen is het mogelijk over te stappen naar economie - moderne talen, economie - wiskunde of humane wetenschappen.

Deze studierichtingen bereiden voor op het hoger onderwijs. Zowel de professionele als de academische bachelor- en masteropleidingen in de meest uiteenlopende sectoren (afhankelijk van de gekozen optie in de derde graad) liggen binnen de mogelijkheden vanwege de algemene vorming die deze richting biedt.

De studie van het Grieks en het Latijn biedt een goede scholing in nauwkeurig en logisch denken. Het lezen en bespreken van Griekse en Latijnse teksten is een uitstekende voorbereiding op elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.

Scholen die deze richting aanbieden