KMO-Administratie

Graad: Secundair na Secundair TSO
Profiel

Leerlingen van het 7de jaar KMO-administratie krijgen een polyvalente éénjarige opleiding in commerciële bedrijfsadministratie met als specialisatie een uitgediepte studie van aan- en verkoopprocessen en het magazijnbeheer. De nadruk wordt gelegd op de geautomatiseerde administratieve ondersteuning van deze processen. De studie omvat zowel het verwerven van noodzakelijke theoretische inzichten als het verwerven van praktische vaardigheden door het inschakelen van de computer bij de administratieve handelingen en het werken binnen een simulatiebedrijf op school. Tijdens de opleiding brengen de leerlingen bezoeken aan verschillende bedrijven, worden gastsprekers uitgenodigd en volgt men diverse seminaries. De praktische vaardigheden worden nog verder ontwikkeld tijdens de 9 weken stage in een KMO, gespreid over 5 periodes. Er wordt een stageperiode voorzien in het buitenland waarbij de leerlingen extra hun taalvaardigheden kunnen oefenen.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

De opleiding richt zich vooral tot jongeren die interesse hebben in de administratieve ondersteuning van aan- en verkopen. Omdat in ons land de tertiaire sector voortdurend groeit, hebben bedrijven nood aan administratieve medewerkers met een polyvalente kennis getoetst aan de praktijk. Deze éénjarige opleiding wil hierop inspelen door je de nodige praktische ervaringen mee te geven, zodat je een meerwaarde kan zijn voor een bedrijf. Solliciteren met deze extra troef zal meer kansen geven op een job.
Wil je na deze opleiding toch nog verder studeren, dan zal de opgedane kennis zeker een troef zijn in het hoger onderwijs.

In welke beroepen kan je direct terecht?

Via deze opleiding kan je binnen elk bedrijf een administratieve functie opnemen in verschillende diensten binnen de onderneming. Hierbij denken we aan de klantendienst, boekhouding, personeelsdienst, salessupport, magazijn, enz.

Scholen die deze richting aanbieden