Veehouderij en Landbouwteelten

Graad: 7de jaar BSO
Profiel

In Veehouderij en landbouwteelten leer je zelfstandig een teeltplanning opstellen, leer je hoe je landbouwmachines bedient, maar ook hoe je je bedrijfsadministratie bijhoudt en de dagelijkse activiteiten op het bedrijf organiseert en uitvoert.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je wil voldoende bagage verwerven voor een beroep in de landbouw of de veehouderij,

In welke beroepen kan je direct terecht?

zelfstandig bedrijfsleider: veehouder, akkerbouwer, veehandelaar, handelaar in veevoeders e.d., technisch medewerker bij bedrijven gespecialiseerd in de verkoop en de verwerking van landbouwproducten of toelevering van grondstoffen (KI-centra, firma’s die zaad- en plantgoed verkopen, melkerijen, slachterijen, veevoederbedrijven) leidinggevend medewerker bij openbare diensten (proefcentra, mestbank, melkcontrole, bedrijfsvoorlichting), bedrijfsverzorger

Wat kan je verder studeren?

7e specialisatiejaar TSO: Bedrijfsleiding Land- en tuinbouw, Landbouwmechanisatie.

Scholen die deze richting aanbieden