Verzorging

Graad: 3 BSO
Profiel

Deze studierichting is gericht op de verzorging van kinderen (0-3jaar) en bejaarden. Veel aandacht gaat naar de beroepsgerichte vakken zoals verzorging, omgangskunde en zorg voor leef- en woonomgeving (huishoudkunde). Per schooljaar doe je ervaring op tijdens 11 weken stages in kinderdagverblijven en woon-en zorgcentra.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je bent sociaal en taalvaardig, je bent handig en creatief, je kan verantwoordelijkheid dragen en je wil graag mensen verzorgen en helpen op verschillende vlakken.

In welke beroepen kan je direct terecht?

Je kan als verzorgende tewerkgesteld worden in bejaardentehuizen en in de thuiszorg. Indien je echter bij kinderen wil werken, moet je het 7de specialisatiejaar Kinderzorg nog volgen.

Wat kan je verder studeren?

Vierde graad: gediplomeerd ziekenhuisverpleegkundige of gediplomeerd psychiatrisch verpleegkundige

7e specialisatiejaar BSO: Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg, Organisatie-assistente.

Scholen die deze richting aanbieden