Gespecialiseerd Recreatiemedewerker

Graad: 7de jaar BSO
Profiel

Je wordt opgeleid tot begeleider of animator van (dag) toeristen.
In dit specialisatiejaar ligt de focus enerzijds op vlotte mondelinge communicatie in je eigen taal maar ook in het Frans, Engels, Duits en Spaans en anderzijds ook op sociale vaardigheden die je van pas komen in de dienstensector.
Naast begeleiding van (winter)sport, spel, muzisch-creatieve activiteiten en outdoor activiteiten, wordt ook veel aandacht besteed aan show- en podiumtechnieken.
Bovendien verdiep je je ook in reservatie- en verkooptechnieken bij onthaal.
Je verwerft een grotere zelfstandigheid, meer verantwoordelijkheidszin en maturiteit tijdens werkplekleren en tijdens de 8-weken-stage in de recreatiesector in het buitenland.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je gaat graag om met mensen, je bent sociaal vaardig, communicatief, creatief, flexibel en sportief ingesteld.
Je kan in team werken en twijfelt er niet aan om de leiding te nemen indien nodig.

In welke beroepen kan je direct terecht?

Begeleider-animator culturele en recreatieve activiteiten
Je zet culturele, technische of ludieke activiteiten op en begeleidt ze. Je houdt hierbij rekening met de behoeften van het publiek en het specifieke karakter van de organisatie (vakantiecentrum, camping, hotel, pretpark, verhuurdienst, toeristische dienst,...).
Je komt in contact met kinderen, volwassenen, senioren, personen met een beperking,... Je werkt samen met verschillende partners, mogelijks in internationale context (multicultureel team van animatoren, begeleiders, dienstverantwoordelijken,...).
Begeleider-animator sportactiviteiten / sportfunctionaris
Je organiseert en animeert allerlei ludieke, artistieke of ambachtelijke activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op verstrooiing en ontspanning.
Je zoekt aangepaste activiteiten voor jongeren, volwassenen en ouderen. Je staat in voor de praktische en materiële organisatie van de activiteiten, zoals geschikte ruimtes en middelen vinden.
Onthaalmedewerker in de recreatieve sector
Je onthaalt toeristen in recreatieve bedrijven zoals pretparken, vakantiecentra, campings, verhuurcentra. Daarbij kan je ook ingezet worden voor verkoop en reservatie.

Wat kan je verder studeren?

Se-n-Se Toerisme en recreatie,
Se-n-Se Toerisme en organisatie
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een Se-n-Se-opleiding wilt volgen in een ander studiegebied heb je de toestemming nodig van de toelatingsklassenraad van de school.
Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding. Na het BSO is dit niet vanzelfsprekend o.w.v. de beperkte theoretische vooropleiding.

Scholen die deze richting aanbieden