Auto (DBSO)

Graad: DBSO Deeltijds BSO
Profiel

Certificaat: bandenmonteur
De opleiding Bandenmonteur is de basisopleiding binnen Transport. De bandenmonteur monteert en demonteert wielen, banden en velgen en zorgt ook voor de wielbalancering en wielgeometrie. De opleiding Bandenmonteur bestaat uit 3 modules: herstelling band, montage/demontage wiel/band en uitlijning voertuig. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt

Certificaat: Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
Deze opleiding is een vervolgopleiding na de opleiding Bandenmonteur.De onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen kan zelfstandig opgelegde taken uitvoeren zoals het verrichten van periodieke controles en vervangingen. Hij herstelt, vervangt of stelt eenvoudige mechanische en elektrische componenten af op basis van voorschriften van de constructeur. De opleiding onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen bestaat uit 3 modules: periodiek onderhoud personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, vervanging en herstelling onderdelen personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen envoorbereiding technische keuring personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

Scholen die deze richting aanbieden