Vakantiecursussen 2022

Je overweegt om de overstap te maken naar een studierichting waarvoor je bepaalde basiskennis onvoldoende beheerst. Om deze overgang haalbaar te maken, raden we je aan een inhaalcursus te volgen.

De scholengemeenschap WIJS! organiseert acht vakantiecursussen rond vijf vakken: economie, chemie, cultuur- en gedragswetenschappen, bedrijfseconomie en Duits. Al deze cursussen hebben plaats tussen maandag 22 en vrijdag 26 augustus 2022 en duren 3 tot 5 halve dagen. Een overzicht van deze cursussen vind je in het document in bijlage. Telkens vermelden we:
- of het een beperkte (3 halve dagen) of een uitgebreide cursus (5 halve dagen) is;
- de juiste data, en aanvangs- en einduren;
- de naam van de lesgever(s)/leerkracht(en);
- de omschrijving van de doelgroep;
- de locatie waar de cursus plaats heeft;
- en het inschrijvingsbedrag dat door de deelnemer hiervoor moet betaald worden.

Inschrijven voor deze cursussen kan door tegen 12 augustus 2022 het onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen. Het inschrijvingsgeld wordt tegen uiterlijk 12 augustus 2022 overgeschreven op het rekeningnummer van de scholengemeenschap WIJS! IBAN: BE54 7370 3276 2397 BIC: KREDBEBB met vermelding van de naam van de deelnemer, de nieuwe school en de cursus.