Leefgroepenwerking

Graad: Secundair na Secundair TSO
Profiel

In deze opleiding word je voorbereid op het werken met personen met een beperking en kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties. De vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, verwerf je door 14 weken stage (in 2 perioden) te combineren met intensief en gevarieerd studiewerk op school

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je staat open voor de problematiek van mensen met een beperking of kinderen en jongeren uit een problematische opvoedingssituatie. Je werkt graag in een team. Je wil een groep enthousiast begeleiden en verantwoordelijkheid nemen. Je bent bereid om aan jezelf te werken, aan vaardigheden en attitudes. Je bent bereid om met mensen met een beperking samen te leven, te spelen en te sporten, te koken en te poetsen, boodschappen te doen, te knutselen, te praten en te luisteren, te feesten….

In welke beroepen kan je direct terecht?

De kansen op tewerkstelling zijn voor opvoeders en begeleiders momenteel vrij groot. Het terrein omvat een ruime waaier aan voorzieningen voor kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking (verstandelijk, fysiek, visueel, auditief, meervoudig) of die in een problematische opvoedingssituatie verkeren (gedragsstoornissen, moeilijke thuissituaties,…). Als afgestudeerde opvoeder/begeleider kan je werken in dagcentra, bezigheidshomes, MPI’s, opvangcentra, gezins-vervangende tehuizen, naschoolse kinderopvang, enz…

Scholen die deze richting aanbieden