Wetenschappen

Graad: 2 ASO
Profiel

Aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs. Het is een studierichting die de nadruk legt op het doorstromen naar hoger onderwijs en niet op tewerkstelling na de derde graad. In het aso ga je op theoretische verkenning van de werkelijkheid. Met de kennis die je opdoet groei je tot een jong volwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode om verder te kunnen studeren en je bouwt aan een efficiënte studieplanning om zoveel mogelijk te weten, te kennen en te kunnen.

Elke studierichting bestaat uit een basisvorming en een optiegedeelte. Naargelang je studie vordert, wordt de basisvorming beperkter en de gekozen optie belangrijker.

Deze studierichting is algemeenvormend, maar legt de nadruk op de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Het grote aantal uren wetenschappen zorgt ervoor dat je een aantal wetenschappelijke onderwerpen verder uitdiept o.a. in practica. Op deze manier krijg je een stevige wetenschappelijke basis.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze studierichting 
- als je wil werken aan een grondige kennis van talen en/of wiskunde (afhankelijk van de gekozen optie);
- als je je wil voorbereiden op verdere studies;
- als je na het secundair onderwijs niet direct wil gaan werken, maar wel wil verder studeren in het hoger onderwijs;
- als je belangstelling en aanleg hebt voor wetenschappen en wiskunde;
- als je je interesse en kennis voor deze vakken wil vergroten en wil toepassen in nieuwe situaties en praktijkvraagstukken.

Wat kan je verder studeren?

Deze studierichting sluit in de derde graad aan op de studierichtingen moderne talen-wetenschappen, moderne talen-wiskunde, wetenschappen-sport of wetenschappen-wiskunde.

Mits het volgen van inhaallessen is het mogelijk over te stappen naar economie-moderne talen, economie-wiskunde of humane wetenschappen.

Deze studierichting bereidt voor op het hoger onderwijs. Zowel de professionele als de academische bachelor- en masteropleidingen in de meest uiteenlopende sectoren (afhankelijk van de gekozen optie in de derde graad) liggen binnen de mogelijkheden vanwege de algemene vorming die deze richting biedt. (zie ook studiefiches derde graad)

Scholen die deze richting aanbieden